Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỘI CÔNG CHỨNG VIÊN TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG

( Cập nhật lúc: 30/08/2019  )

      Được sự nhất trí của UBND tỉnh, ngày 29/8/2019, Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Đại hội bất thường. Đến dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lưu Ngọc Tâm - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định vai trò, tầm quan trọng của hoạt động công chứng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đưa hoạt động công chứng ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.

 

      Đại hội đã thực hiện các nội dung công việc quan trọng như: Thông qua dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của Hội từ khi thành lập đến nay; tiến hành bầu kiện toàn Ban Chấp hành, Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Hội. Đại hội đã bầu kiện toàn lại Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2016-2021, theo đó ông Cao Văn Lượng - Trưởng Phòng Công chứng số 2 tỉnh Bắc Kạn làm Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Lê Thanh - Trưởng Văn phòng Công chứng Lê Thanh làm Phó Chủ tịch; ông Triệu Trung Hiền - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Công chứng số 3 tỉnh Bắc Kạn làm ủy viên. Đại hội cũng đã bầu bổ sung ông Triệu Đức Hoạt - Công chứng viên Phòng Công chứng số 3 tỉnh Bắc Kạn làm thành viên Hội đồng khen thưởng và kỷ luật của Hội./.

Tác giả:  Phòng CHTP&BTTP
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang