Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp thẻ Đấu giá viên

( Cập nhật lúc: 25/06/2018  )

Ngày 21/6/2018, Giám đốc Sở Tư pháp Bắc Kạn ban hành Quyết định số 60/QĐ-STP về việc cấp thẻ Đấu giá viên. Theo đó, đã cấp thẻ đấu giá viên cho 02 cá nhân sau:

1. Bà Hoàng Thị Nguyền, sinh ngày 26/4/1967, thẻ đấu giá viên số 02/ĐGV

2. Bà Nông Thị Việt Triều, sinh ngày 04/4/1974, thẻ đấu giá viên số 03/ĐGV

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Tải về file đinh kèm: Quyết định số 60/QĐ-STP

 

Tác giả:  adminstp
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang