Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn

( Cập nhật lúc: 29/11/2019  )

Ngày 28 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 674/BC-UBND về tổng kết công tác tư pháp năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn

Xem chi tiết

Tác giả:  Adminstp
Nguồn: 
Sign In
Chung nhan Tin Nhiem Mang