Skip Ribbon Commands
Skip to main content
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Công dân Việt Nam có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Các thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm không được tham gia cuộc thi này.
II. NỘI DUNG THI .
Tìm hiểu các quy định của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015; Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Thông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2, Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin.
III. HÌNH THỨC THI (Trực tuyến)
1. Người thi đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn theo địa chỉ: http://sotuphap.backan.gov.vn và cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo hướng dẫn để tham gia thi trực tuyến. Mỗi người chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia cuộc thi.
2. Mỗi tài khoản chỉ được dự thi 1 lần, người dự thi phải điền đầy đủ các thông tin: Tên đăng nhập; Mật khẩu; Nhập lại mật khẩu; Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Nghề nghiệp; Địa chỉ hoặc đơn vị công tác; Số chứng minh nhân dân; Số điện thoại liên hệ; Email (nếu có).
IV. NỘI DUNG THI CỤ THỂ
1. Phần trả lời trắc nghiệm
Người dự thi trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm do Ban Tổ chức đưa ra, lựa chọn đáp án đúng, hệ thống website sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật. Ban Tổ chức sẽ thống kê kết quả sau khi chấm bài.
2. Phần câu hỏi dự đoán
Người dự thi dự đoán số lượng người tham gia dự thi.
3. Thời gian thi
- Thời gian diễn ra cuộc thi: Cuộc thi bắt đầu từ 8h00’ ngày 10/9/2019 và kết thúc vào lúc 8h00’ ngày 10/10/2019.
- Mỗi thí sinh tham gia thi sẽ phải thực hiện 02 phần thi trong khoảng thời gian là 25 phút tính từ khi đăng nhập làm bài.
V. GIẢI THƯỞNG
1. Giải cá nhân
- 01 giải nhất trị giá 1.000.000 đồng.
- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 800.000 đồng.
- 03 giải ba, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.
- 10 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 300.000 đồng.
2. Giải tập thể: Đối tượng xét giải là các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
- 01 giải nhất trị giá 1.500.000 đồng.
- 02 giải nhì, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.
- 03 giải ba, mỗi giải trị giá 750.000 đồng.
- 04 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng.
3. Giải phụ: 08 giải cho 08 đơn vị cấp xã/08 huyện, thành phố. Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.
VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC
Sở Tư Pháp - tỉnh Bắc Kạn.
Địa chỉ: Số 16, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.
Điện thoại: 0209 3875 977 - Email: sotuphap@backan.gov.vn.
Hỗ trợ về kỹ thuật:
+ Điện thoại: 0966979696.
Trên đây là Thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Quá trình diễn ra cuộc thi, nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 02093 811 581 (Sở Tư pháp) để được giải đáp./.
 
Thông tin chi tiết
Tác giả: 
Nguồn: 
Sign In