Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI “TÌM SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” NĂM 2019

( Cập nhật lúc: 23/12/2019  )

     Ngày 18/12/2019, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019 đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

     Tham dự buổi tổng kết có đồng chí Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; cùng các đồng chí là thành viên Ban Tổ chức, Ban chấm thi, Ban thư ký, Tổ giúp việc cuộc thi và các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi.

  Đ/c Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BTC cuộc thi trao giải tập thể

     Sau hơn 01 tháng phát động cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 167 bài dự thi, trong đó 58 bài của tập thể và 109 bài cá nhân. Đối tượng bắt buộc dự thi là các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có 78 bài, trong đó tập thể 34 bài, cá nhân 44 bài; số bài dự thi còn lại là của các đối tượng khuyến khích dự thi gồm các cơ quan đảng, đoàn thể, UBND cấp xã, cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và doanh nghiệp. Các bài dự thi cơ bản được thực hiện trên các nội dung cải cách hành chính, trong đó nội dung có bài dự thi nhiều nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính có 63 bài (30 bài tập thể, 33 bài cá nhân), nội dung không có bài dự thi là cải cách tổ chức bộ máy. Một số bài dự thi thể thức trình bày đẹp, công phu, sáng tạo, có sự đầu tư, hình ảnh, tài liệu, dữ liệu minh họa sinh động; nội dung có tính mới, có khả năng áp dụng và mang lại hiệu quả thiết thực.

 Đ/c Phạm Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BTC cuộc thi trao giải cá nhân

     Tại buổi tổng kết, Ban Tổ chức cuộc thi Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019 đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 03 giải Ba cho các tập thể; đồng thời, trao 01 giải nhì cho bà Nông Thị Diệp - Phòng Lao động Thương binh - Xã hội huyện Na Rì, 02 giải ba cho bà Lăng Thị Mai - Văn phòng Sở Tư pháp và ông Bùi Thanh Chương - Trung tâm công báo - tin học, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Bắc Kạn./.

Tác giả:  Nguyễn Diễm
Nguồn: 

Tin bài mới:


Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư(23/12/2019)

SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT(04/12/2019)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở(02/12/2019)

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Diễn đàn “Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN” gắn với hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN năm 2019 và tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh(08/11/2019)

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐỘI TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGÂN SƠN(05/11/2019)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(01/11/2019)

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐỘI NGŨ HOÀ GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẠCH THÔNG(31/10/2019)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại huyện Pác Nặm(30/10/2019)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Quảng Khê, huyện Ba bể(21/10/2019)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho thanh, thiếu niên(21/10/2019)

Sign In