Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

( Cập nhật lúc: 13/03/2020  )

Ngày 10/01/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, kể từ ngày 01/02/2020 tỉnh Bắc Kạn giảm từ 122 xuống còn 108 đơn vị hành chính cấp xã (với 96 xã, 06 phường và 06 thị trấn). 06 huyện có thay đổi đơn vị hành chính cấp xã, gồm: Ngân Sơn, Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, Chợ Đồn. Cụ thể:

Huyện Ngân Sơn thành lập xã Hiệp Lực trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hương Nê và xã Lãng Ngâm. Sau khi sắp xếp, huyện Ngân Sơn có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 xã và 01 thị trấn.

Đối với huyện Na Rì, thành lập xã Văn Lang trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Ân Tình và xã Lạng San; thành lập xã Trần Phú trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Hảo Nghĩa và xã Hữu Thác; thành lập xã Sơn Thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Lam Sơn và xã Lương Thành; điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Lương Hạ vào thị trấn Yến Lạc, vẫn giữ nguyên tên thị trấn Yến Lạc; điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, dân số của xã Văn Học và toàn bộ diện tích, dân số còn lại của xã Lương Hạ vào xã Cường Lợi; thành lập xã Văn Vũ trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số còn lại của xã Văn Học và xã Vũ Loan. Sau khi sắp xếp, huyện Na Rì có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 01 thị trấn.

Đối với huyện Bạch Thông, thành lập xã Quân Hà trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Quân Bình và xã Hà Vị; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Phương Linh vào thị trấn Phủ Thông, giữ nguyên tên thị trấn Phủ Thông; thành lập xã Tân Tú trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Tân Tiến và xã Tú Trĩ. Sau khi sắp xếp, huyện Bạch Thông có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 01 thị trấn.

Đối với huyện Chợ Đồn, thành lập xã Đồng Thắng trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Đông Viên và xã Rã Bản; nhập một phần diện tích tự nhiên, dân số của xã Phong Huân vào xã Bằng Lãng; thành lập xã Yên Phong trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số còn lại của xã Phong Huân và xã Yên Nhuận. Sau sắp xếp, huyện Chợ Đồn có 20 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 01 thị trấn.

Đối với huyện Chợ Mới, thành lập thị trấn Đồng Tâm trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số thị trấn Chợ Mới và xã Yên Đĩnh; thành lập xã Thanh Thịnh trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Thanh Bình và xã Nông Thịnh. Sau sắp xếp, huyện Chợ Mới có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 13 xã và 01 thị trấn.

Huyện Ba Bể nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Cao Trĩ vào xã Thượng Giáo. Sau sắp xếp, huyện Ba Bể có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 01 thị trấn.

Thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 06/02/2020 thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội  khoá XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn. Theo đó, đã xác định nội dung cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết, như: Công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức triển khai Nghị quyết; kiện toàn bộ máy của 16 đơn vị hành chính cấp xã mới; bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau sắp xếp; bố trí trụ sở làm việc, cơ sở vật chất; thống kê, kiểm kê tài liệu, tài sản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao, tiếp nhận; thông báo địa điểm trụ sở, thay đổi con dấu của đơn vị hành chính cấp xã mới; làm mới, cấp đổi các giấy tờ cho các tổ chức, cá nhân; bố trí, điều động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa bố trí được sau sắp xếp; giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp chưa bố trí được sau sắp xếp khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã;  thời gian bộ máy của đơn vị hành chính mới hoạt động (đơn vị hành chính cấp xã mới thành lập chính thức hoạt động từ 00 giờ, 00 phút ngày 01/3/2020); thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập (trường học và trạm y tế)...

Đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thành việc công bố các đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp lại, từng bước ổn định mọi mặt hoạt động và tổ chức triển khai các nhiệm vụ của địa phương theo kế hoạch đề ra./.

Tác giả:  Nguyễn Diễm
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn thăm và chúc tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020(22/01/2020)

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai công tác PBGDPL năm 2020(15/01/2020)

Sở Tư pháp Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020(13/01/2020)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2020(03/01/2020)

TỔNG KẾT VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI “TÌM SÁNG KIẾN, GIẢI PHÁP CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” NĂM 2019(23/12/2019)

Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư(23/12/2019)

SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT(04/12/2019)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở(02/12/2019)

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Diễn đàn “Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN” gắn với hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN năm 2019 và tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh(08/11/2019)

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐỘI TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGÂN SƠN(05/11/2019)

Sign In