Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

( Cập nhật lúc: 04/12/2019  )

      Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019, ngày 29/11/2019, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Dự Hội nghị có đồng chí Lưu Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp và sự tham dự của hơn 300 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp huyện, một số tuyên truyền pháp luật các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

 

      Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn một số chuyên đề, kỹ năng cơ bản trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như: Kiến thức chung về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và một số kỹ năng hỗ trợ trong phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

      Qua Hội nghị tập huấn, nhằm từng bước nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật của các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Đây cũng là dịp để các học viên học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm tốt và cùng nhau chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã trong thời gian qua./.

Tác giả:  Đinh Điển
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở(02/12/2019)

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Diễn đàn “Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN” gắn với hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN năm 2019 và tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh(08/11/2019)

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐỘI TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGÂN SƠN(05/11/2019)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(01/11/2019)

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐỘI NGŨ HOÀ GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẠCH THÔNG(31/10/2019)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại huyện Pác Nặm(30/10/2019)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Quảng Khê, huyện Ba bể(21/10/2019)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho thanh, thiếu niên(21/10/2019)

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nướcCHXHCNVN; tuyên truyền, phổ biến một số văn bản pháp luật mới và hướng dẫn thực hiện nội dung “xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” tại xã Đồng phúc, huyện Ba Bể(18/10/2019)

SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TƯ PHÁP 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019(18/10/2019)

Sign In