Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐỘI NGŨ TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT TẠI HUYỆN NGÂN SƠN

( Cập nhật lúc: 19/06/2020  )

     Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 10/4/2020 về việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ngày 18/6/2020, Sở Tư pháp phối hợp với UBND huyện Ngân Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Quốc Trung - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; có đồng chí Doanh Thiêm Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện và lãnh đạo Phòng Tư pháp.     

 

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Sở Tư pháp giới thiệu, phổ biến nội dung của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quốc Trung - Phó Giám đốc Sở Tư pháp mong muốn các đồng chí tuyên truyền viên pháp luật tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân./.

Tác giả:  Nguyễn Diễm
Nguồn: 
Sign In