Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư

( Cập nhật lúc: 23/12/2019  )

     Ngày 19/12/2019, Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Lê Thành Long - Bộ Trưởng Bộ Tư pháp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo - đồng chủ trì Hội nghị.

                   Các đồng chí chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

     Tại điểm cầu Trung ương có sự tham dự của đồng chí Uông Chu Lưu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Lê Hồng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao; đồng chí Lê Thị Nga - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; các thành viên Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

     Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan.

                                                     Hội nghị tại điểm cầu Bắc Kạn.

     Các đại biểu dự hội nghị đã nghe Báo cáo tóm tắt về kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; xem phóng sự tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và nghe 11 ý kiến phát biểu tham luận của các Bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, Hội nghị đã biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong tổ chức thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn vinh dự được tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” vì có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW theo Quyết định số 3022/QĐ-BTP ngày 03/12/2019 của Bộ Tư pháp.

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương và chúc mừng những kết quả tích cực mà các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương đạt được trong công tác PBGDPL thời gian qua; đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW là sự cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, thể hiện vai trò lãnh đạo và sự năng động, sáng tạo, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tổ chức triển khai Chỉ thị. Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác PBGDPL và đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục quán triệt, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế đáp ứng công tác PBGDPL theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; xác định đổi mới công tác PBGDPL ở nước ta hiện nay là yêu cầu mang tính tất yếu khách quan; quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện công tác PBGDPL; thực hiện rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ được giao làm đầu mối tham mưu, thực hiện công tác PBGDPL; tổ chức triển khai tốt các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp về công tác PBGDPL; phối hợp, định hướng lựa chọn nội dung PBGDPL phù hợp để giải quyết các vấn đề đột xuất, vướng mắc về thực tiễn thi hành pháp luật./.

Tác giả:  Nguyễn Diễm
Nguồn: 

Tin bài mới:


SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC KẠN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT(04/12/2019)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở(02/12/2019)

Hội đồng PHPBGDPL tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Diễn đàn “Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ĐVTN” gắn với hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCNVN năm 2019 và tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019” trên địa bàn tỉnh(08/11/2019)

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐỘI TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGÂN SƠN(05/11/2019)

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(01/11/2019)

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO ĐỘI NGŨ HOÀ GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẠCH THÔNG(31/10/2019)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại huyện Pác Nặm(30/10/2019)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Quảng Khê, huyện Ba bể(21/10/2019)

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn: Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho thanh, thiếu niên(21/10/2019)

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nướcCHXHCNVN; tuyên truyền, phổ biến một số văn bản pháp luật mới và hướng dẫn thực hiện nội dung “xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” tại xã Đồng phúc, huyện Ba Bể(18/10/2019)

Sign In