Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 15 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; Kế hoạch 404/KH-UBND ngày 11/7/2019 về việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Xem tiếp


Nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ công tác của ngành gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đặt ra, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh, ngày 14/02/2020 Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-STP về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2020

Xem tiếp


Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế và đời sống của các tầng lớp Nhân dân. Bên cạnh đó, việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, phòng, chống tác hại của rượu bia cũng đang là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, cần được tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Xem tiếp


Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án thực hiện liên thông các TTHC về: đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí cho công dân trên địa bàn tỉnh

Xem tiếp


Sở Tư pháp Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống thông tin và các phần mềm dùng chung của tỉnh tại Sở Tư pháp

Xem tiếp


Căn cứ Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-BTP ngày 24/5/2018 của Bộ Tư pháp và Công văn số 2692/BTP-TĐKT ngày 23/7/2018 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn suy tôn, công nhận điển hình tiên tiến và khen thưởng nhân dịp tổng kết đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Sở Tư pháp hướng dẫn việc khen thưởng, công nhận điển hình tiên tiến theo thẩm quyền và đề nghị Bộ Tư pháp khen thưởng, công nhận điển hình tiên tiến, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Ngày 05/7/2018, Sở Tư pháp ban hành văn bản số 507/ STP-HCTP&BTTP về việc đăng ký danh sách tài khoản sử dụng phần mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp. Đến nay, Sở Tư pháp đã nhận được danh sách đăng ký tài khoản sử dụng phần mềm của UBND các huyện, thành phố. Tuy nhiên, qua nắm bắt thông tin thì hiện nay các đơn vị đang có sự luân chuyển công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã nên mã tài khoản của người dùng sẽ có sự thay đổi theo.

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 – 2024” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, theo đó có giao nhiệm vụ cho Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thống kê tỷ lệ trẻ em được đăng ký khai sinh, tỷ lệ người chết được đăng ký khai tử hàng năm.

Xem tiếp


Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm gồm toàn bộ công trình nhà ở và quyền sử dụng đất ở, diện tích đất 583,9m2, nhà sàn 02 tầng diện tích xây dựng 120m2, nhà xây cấp 4 diện tích 180m2, nhà xây 02 tầng diện tích 76,5m2 tại tổ 13, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp


Ngày 28/02/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 65/KH-UBND về hệ thống hóa văn bản QPPL, trên cơ sở đó Sở Tư pháp ban hành Văn bản số 334/STP-XD&KTVB ngày 11/5/2018 hướng dẫn triển khai nhiệm vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 -2018.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In