Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó tập trung thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 2982/CV-TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thông báo Kết luận giao ban công tác tư pháp 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019

Xem tiếp


Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-KVTĐ ngày 28/3/2019 của Khu vực Thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc phát động phong trào thi đua năm 2019; Kế hoạch số 48/KH-STP ngày 18/02/2019 của Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua năm 2019, Sở Tư pháp đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau:

Xem tiếp


Đôn đốc báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2019

Xem tiếp


Thực hiện quy chế hoạt động của Ngành Tư pháp, ngày 19/4/2019 Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư pháp quý I/2019. Hội nghị do đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp, các đồng chí Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và lãnh đạo phòng Tư pháp các huyện, thành phố. Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác tư pháp quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/2019 và tiến hành thảo luận nội dung, những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tư pháp.

Xem tiếp


Căn cứ Kế hoạch làm theo Bác năm 2019 của Đảng ủy Sở Tư pháp và Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Sở Tư pháp, nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính của đơn vị, nâng cao hơn nữa kết quả xếp hạng về chỉ số cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử của Sở trong năm 2019, Giám đốc Sở yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị tập trung thực hiện những nội dung sau:

Xem tiếp


Thực hiện Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành biểu mẫu thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 15/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Xem tiếp

Sign In