Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó tập trung thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp


Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020

Xem tiếp


Ngày 04/02/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

Xem tiếp


Thực hiện Công văn số 2982/CV-TU ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Sở Tư pháp yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp


Quyết định tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp năm 2019

Xem tiếp


Thông báo kết quả công tác khen thưởng năm 2019

Xem tiếp


Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm 2019 của Sở Tư pháp

Xem tiếp


QĐ số 2903/QĐ-BTP ngày 19/11/2019 của Bộ Tư pháp về việc tặng Bằng khen BTP về nông thôn mới 2010-2019

Xem tiếp


Thông báo Kết luận giao ban công tác tư pháp 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2019

Xem tiếp


Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh về việc tặng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Xem tiếp

12345
Sign In