Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ( ĐẤU GIÁ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN)

( Cập nhật lúc: 19/06/2020  )

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

( ĐẤU GIÁ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN)

 

    Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá lô gỗ tròn là tang vật vi phạm hành tịch thu sung quỹ Nhà nước, cụ thể như sau:

     1. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

     Thời gian tổ chức đấu giá: Hồi  8 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, tỉnh Bắc Kạn.

     2. Tên tài sản; số lượng; khối lượng; chất lượng; nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm; tiền đặt trước, tiền hồ sơ.

 

TT

       

        Tên tài sản

Đơn  vị tính

 

 Số lượng khúc

Khối lượng (m3)

Tỷ lệ chất lượng còn lại  %

    Đơn giá

(đ/m3)

 

Tổng giá khởi điểm (đ)

 

Nơi có tài sản

1

Gỗ tròn nhóm V

( sau Sau)

m3

 

01

0,996

85

400.000

328.440

 

Trạm Kiểm lâm Trung tâm - Hạt Kiểm lâm huyện Bạch

Thông, tỉnh Bắc Kạn

Gỗ tròn nhóm VI (Thôi Ba, Xoan Nhừ)

m3

 

05

0,948

85

500.000

402.800

Gỗ tròn nhóm VII( SP, Giẻ)

m3

 

17

5,427

85

400.000

1.845.180

2

01 cưa xăng nhãn hiệu HU SQ VA RN (đã cũ)

cái

 

 

  20

 11.000.000

2.200.000

 

  Tổng cộng

 

 23

7,371

 

 

4.776.520

 

 

    Bằng chữ: (Bốn triệụ, bảy trăm bảy mươi sáu nghìn năm trăm hai mươi đồng)

- Tiền đặt trước:  900.000đ;  Bằng chữ: (Chín trăm nghìn đồng)

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn hoặc Hạt Kiểm lâm huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn để xem tài sản trong 02 ngày (22/6/2020 và 23/6/2020)

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước

4.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ  đăng ký tham gia đấu giá

Từ ngày 19/6/2020 đến 17h00’ ngày 24/6/2020. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 7b, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

 

 

 

4.2. Thời gian thu tiền đặt trước 03 ngày; ngày 23/6, 24/6 đến 16h 00 phút ngày 25/6/2020. Tiền đặt trước khách hàng nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: 39510000019590.00000 mở tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bắc Kạn.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá đấu giá

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; đấu giá cả lô.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 500.000đ/lần trả giá ( Năm trăm nghìn đồng chẵn) 

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

 Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

-  Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

* Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DV ĐGTS cung cấp;

- Chứng minh nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc bản phô tô kèm bản gốc để đối chiếu;

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá)

- Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc)

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In