Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐẢM BẢO

( Cập nhật lúc: 27/05/2020  )

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 6 năm 2020 tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

 1. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ:

- Tài sản bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam – Chi nhánh huyện Ngân Sơn Bắc Kạn, gồm: Quyền sử dụng đất có tổng diện tích là 30.313,0 m2  tại Bản Luông 1, xã Mỹ Thanh, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; (gồm Đất trồng cây ăn quả lâu năm có diện tích: 10.649 m2, Đất nương rẫy trồng cây khác có diện tích: 7.970 m2, Đất trồng cây lâu năm khác có diện tích: 1820 m2, Đất rừng sản xuất có diện tích: 9.874 m2) mang tên Hộ ông Cao Văn Khang. Địa chỉ thường trú tại thôn Xáo Sào, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

- Giá khởi điểm: 1.049.760.000,đ / tổng diện tích đất 30.313,0 m2, (Bằng chữ: Một tỷ không trăm bốn mươi chín triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng)

- Tiền đặt trước: 150.000.000,đ (Một trăm năm mươi triệu đồng)

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/ 1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng)

2. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức đấu giá tài sản bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá liên tục kể từ ngày 27/5/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 15/6/2020.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá để mua tài sản và để biết thêm thông tin chi tiết về tài sản và điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn./.

Điện thoai: 0209.3843.688./.

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In