Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo đấu giá tài sản

( Cập nhật lúc: 19/05/2020  )

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá là tang vật vi phạm hành chính, cụ thể như sau:

     1. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

     Thời gian tổ chức đấu giá: Hồi  8 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2020.

Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, tỉnh Bắc Kạn.

     2. Tên tài sản; số lượng; chất lượng; nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm; tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá.

 

  S

TT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Khối lượng (m3)

Đơn giá    đồng/m3

Giá khởi điểm

Nơi để tài sản

Thành tiền

(đồng x 70%)

1

100 cây gỗ từ nhóm V đến nhóm VIII (Dẻ, Na Hồng, SP, Lim xẹt, Bông bạc.....), khối lượng 22,372 m3; chất lượng 70%

Cây

100

22,372

 350.000

5.481.140

 Gỗ để tại rừng thôn Pù Piót xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

2

54 khúc gỗ tròn nhóm V đến nhóm VII (gỗ Sau sau, SP), khối lượng 1,679 m3 và 05 cây gỗ nhóm V đến nhóm VI (gỗ Sau sau, SP), khối lượng 7,819 m3; chất lượng 70%

Cây

54 khúc+05 cây

9,498

350.000

2.327.010

Gỗ để tại rừng thuộc thôn Pù Áng, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

3

109 cây gỗ từ nhóm V đến nhóm VIII (gỗ Na hồng, Thôi ba, Đay, Bồ đề, Hu.....), khối lượng 21,332 m3; chất lượng 70%

Cây

109

21,332

350.000

5.226.340

Gỗ để tại rừng thôn Pù Piót xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

4

61 cây gỗ từ nhóm VI đến nhóm VIII (gỗ Bông bạc, Ràng Ràng, SP, Trẩu, Chẹo......), khối lượng 19,579m3; chất lượng 70%

Khúc, cây

61

19,579

350.000

4.796.855

Gỗ để tại rừng thôn Pù Piót xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

Tổng cộng:

 

 

72,781

 

17.831.345

 

  

    - Tổng giá khởi điểm: 17.831.345, đồng ( Bằng chữ: Mười bảy triệu, tám trăm ba mươi mốt nghìn ba trăm bốn mươi năm đồng)

- Tiền đặt trước: 3.500.000đ;  Bằng chữ: (Ba triệu năm trăm nghìn đồng)

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000,đồng ( Năm mươi nghìn đồng)

    3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với  Hạt Kiểm lâm huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn hoặc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong 02 ngày (21/5/2020 và 22/5/2020). Phương tiện đi xem tài sản khách hàng tự túc.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước

4.1. Thời gian, địa điểm  bán hồ sơ  đăng ký tham gia đấu giá

Từ ngày 19/5/2020 đến 17h00’ ngày 26/5/2020. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 7b, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

4.2. Thời gian thu tiền đặt trước 03 ngày; ngày 25/5, 26/5 đến 16h 00 phút ngày 27/5/2020. Tiền đặt trước khách hàng nộp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bắc Kạn.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá đấu giá

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; đấu giá cả lô;

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 1.000.000đ/lần trả giá ( Một triệu đồng chẵn) 

      6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

 - Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

 Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

     -  Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

     Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

   - Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

   - Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DV ĐGTS cung cấp;

   - Chứng minh nhân dân (01 bản phôtô có chứng thực hoặc bản phô tô kèm bản gốc để đối chiếu;

   - Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá)

   - Giấy nộp tiền đặt trước (Bản gốc).

     Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In