Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo đấu giá tài sản

( Cập nhật lúc: 29/05/2020  )

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản thanh lý:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn; địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

b) Đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Số 13, đường Trường Chinh thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, số lượng, hiện trạng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ, bước giá.

 

  S

TT

                         Tài sản

  Số lượng

Hiện trạng tài sản

  Giá khởi 

   điểm ( đ)

    Địa chỉ

   để tài sản

 

 

 

   1

Xe ô tô UAZ 469, biển kiểm soát 97A-0041, Sản xuất năm: 1987, Nước sản xuất: Nga; Màu sơn xanh; Số chỗ ngồi: 07 chỗ; Đăng ký lần đầu ngày 03/7/1995, Số máy: 90202859, Số khung: 315126-K0201484, Thể tích làm việc của động cơ: 2445(cm3); nhiên liệu: Xăng; hết hạn đăng kiểm 16/01/2015.

           

 

 

     01

 Xe lâu không sử dụng, phần thân vỏ đã mọt gỉ bong tróc, gầm sàn xe mọt, gỉ, đệm ghé mốc, ắc quy hỏng máy chảy dầu, không nổ.

   

 

 

    12.000.000

 Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn, Tổ 12, TT Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

 

 

 

  2

Xe ô tô MAZDA 626, biển kiểm soát 97A-0566; sản xuất năm 2003; nước sản xuất Việt Nam; đăng ký lần đầu ngày 03/6/2003; Màu sơn: Đen; Số chỗ ngồi: 05 chỗ; Số máy: FS455650; Số khung: GF22S1MH001569, Thể tích làm việc của động cơ: 1991(cm3); nhiên liệu: Xăng. hết hạn đăng kiểm 08/7/2020,

 

 

    01

Xe vẫn hoạt động bình thường, phần máy, thân vỏ, gầm sàn xe, đệm ghế đã cũ, ắc quy hỏng,  máy không nổ.

 

 

 

 116.000.000

 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn, Tổ 4 phường Đức Xuân TP Bắc Kạn.

 

 

 

  3

Xe ô tô Toyota Corolla, biển kiểm soát 97A - 0270; Sản xuất năm 1997, nước sản xuất Việt Nam; đăng ký lần đầu ngày 01/7/1997; Màu sơn: Trắng; Số chỗ ngồi: 04 chỗ; Số máy: 4A-L869287; Số khung: AE101-0197001, Thể tích làm việc của động cơ 1587(cm3); nhiên liệu: Xăng. Hết hạn đăng kiểm ngày 10/01/2017.

 

 

     01

Xe đã cũ, hỏng  lâu không sử dụng, phần thân vỏ đã cũ, bong tróc, gầm sàn xe mọt, gỉ,  đệm ghế mốc.

 

 

 

    52.000.000

 Chi cục Thủy lợi, Tổ 4 phường Đức Xuân - TP Bắc

 

 

 

   4

 Xe ô tô TOYOTA LANCRUISER, biển kiểm soát 97A-0026; Sản xuất năm 1991, nước sản xuất Nhật Bản; đăng ký lần đầu ngày 01/4/1991; Màu sơn: Trắng; Số chỗ ngồi: 05 chỗ; Số máy: 0027283; Số khung: HZJ80-0004260, Thể tích làm việc của động cơ: 4164(cm3); nhiên liệu: Diezel. Hết hạn đăng kiểm 12/9/2020.

 

 

 

 

     01

Xe vẫn hoạt động bình thường, phần máy thân bong tróc, gầm sàn xe, đệm ghế đã cũ.

 

 

 

  99.000.000

 

 Chi cục Thủy lợi, Tổ 4 phường Đức Xuân - TP Bắc Kạn

 

 

 

   5

Xe ô tô Mitsubishi Jolie, biển kiểm soát 97A-003.52; Sản xuất năm 2001, nước sản xuất Việt Nam; đăng ký lần đầu ngày 01/05/2002; Màu sơn: Trắng; Số chỗ ngồi: 08 chỗ; Số máy: 4G63VZ00885; Số khung: RLA00VB2W1000495, Thể tích làm việc của động cơ: 1997(cm3); nhiên liệu: Xăng. Hết hạn đăng kiểm  ngày 08/9/2020.

 

 

 

     01

Xe vẫn hoạt động bình thường, phần máy, thân, vỏ bong tróc, gầm sàn xe, đệm ghế đã cũ.

 

 

 

  69.000.000

 

 

 

 

 Chi cục Chăn nuôi và thú y.

 – Chi cục Trồng trọt và BVTV- Chi cục QLCLNLS và Thủy sản - Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên TP Bắc Kạn.

- Trung tâm Khuyến nông, Tổ 9, phường phùng Chí Kiên, Tp Bắc Kạn

  

 

 

   6

Xe ô tô Toyota Hilux, biển kiểm soát 97A – 004.28; loại phương tiện ô tô tải (PICKUP Ca bin kép), Sản xuất năm 2001, nước sản xuất Nhật Bản; đăng ký lần đầu ngày 18/9/2001; Màu sơn: Trắng; Số chỗ ngồi: 05 chỗ; Số máy: 3RZ2637659; Số khung: JTFDZ626000017643, Thể tích làm việc của động cơ: 2694(cm3); Nhiên liệu: Xăng. Hết hạn đăng kiểm  ngày 23/6/2020.

 

 

 

    01

Xe vẫn hoạt động bình thường, phần máy, thân, vỏ, bong tróc, gầm sàn xe, đệm ghế đã cũ hỏng, máy không nổ, lốp đã mòn.

   

 

 

   37.000.000

 

 

 

 

   7

Xe ô tô Mitsubishi Pajerogl, biển kiểm soát 97A-0138, Sản xuất năm: 2000, Nước sản xuất: Việt Nam, Đăng ký lần đầu ngày 02/03/2000; Màu sơn: Xanh, Số chỗ ngồi: 07 chỗ; Số máy: 4G64BB 7543;Sốkhung: RLA00V31VY1000005; Thể tích làm việc của động cơ: 2351(cm3); nhiên liệu: Xăng. Hết hạn đăng kiểm  ngày 10/5/2020

 

 

     01

Xe vẫn hoạt động bình thường, phần  thân, vỏ, cũ, bong tróc, gầm sàn xe cũ mọt dỉ, đệm ghế đã cũ, mốc

 

 

 68.000.000

  

 

 

   8

 Xe ô tô MAZDA 626, biển kiểm soát 97A- 003.77; Sản xuất năm: 2003; Nước sản xuất: Việt Nam; màu sơn đen; Đăng ký lần đầu ngày 14/05/2003;  Số máy: FS469871; Số khung: GF22S1MH001650; Thể tích làm việc của động cơ: 1991(cm3); nhiên liệu: Xăng. Hết hạn đăng kiểm  ngày 15/02/2020

 

 

     01

Xe vẫn hoạt động bình thường, phần máy, thân, vỏ đã cũ, bong tróc, gầm sàn xe, đệm ghế đã cũ.

  

 

106.000.000

 

 

 

  9

 Xe ô tô BMW 3231, biển kiểm soát 97M-000.71; Sản xuất năm 1998,  Nước sản xuất: Đức; Đăng ký lần đầu ngày 24/12/1998; Màu sơn: Ghi; Số chỗ ngồi 04 chỗ; Số máy: 34351765256S4; Số khung: ED54016; Thể tích làm việc của động cơ: 2494(cm3); nhiên liệu: Xăng. Hết hạn đăng kiểm  ngày 12/9/2020

   

 

 

    01

Xe vẫn hoạt động bình thường, phần máy, thân, vỏ đã cũ, bong tróc, gầm sàn xe đã cũ, đệm ghế mốc.

 

 

 

83.000000

 Trung tâm Nước sạch và VSMTNT, Tổ 4 phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn.

 

                             Cộng

     09

 

642.000.000

 

- Tổng giá khởi điểm: 642.000.000,đồng (Sáu trăm bốn mươi hai triệu đồng)

( Giá khởi điểm là mức giá tối thiểu, chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định)

- Tiền đặt trước: 128.000.000, đồng (Một trăm hai mươi tám triệu đồng).

- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng).

- Bước giá tối thiểu: 10.000.000,đồng (Mười triệu đồng)

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

-  Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 08/6/2020 và 09/6/2020).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

- Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 29/5/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/6/2020

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 15/6/2020, 16/6/2020 đến 16giờ 00phútngày 17/6/2020. Khách hàng nộp tiền bằng hình thức chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn (Người tham gia chịu phí theo quy định của Ngân hàng).

5. Thời gian, địa điểm đấu giá (công bố giá):

- Thời gian: Hồi 08 giờ 30 phút ngày 18/6/2020.

     - Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Phương thức: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp cả lô xe ô tô.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

 Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đó.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.        

 Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (được công chứng, chứng thực) cho người khác thay mặt mình đăng ký tham gia đấu giá hoặc gửi qua đường bưu chính (tính theo thời gian chuyển đến của bưu điện) địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn, tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

* Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh nhân dân, (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy phép đăng ký kinh doanh trong trường hợp đăng ký cho tổ chức (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In