Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

( Cập nhật lúc: 22/06/2020  )

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá tài sản là quyền Quyền sử dụng đất đối với 08 lô đất tại Khu dân cư xã Cẩm Giàng và 05 lô đất tại Khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn; Cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Ban Quản Lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

2. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá; giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá:

2.1. Quyền sử dụng đất đối với 08 lô đất tại Khu dân cư xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông.

Stt

Lô đất

Mục đích

Diện tích (m2

Giá khởi điểm (Đ)

Tiền bán hồ sơ (Đ)

Tiền đặt trước (Đ)

1

05

ONT

100

150.000.000

100.000

30.000.000

2

07

ONT

100

150.000.000

100.000

30.000.000

3

08

ONT

100

150.000.000

100.000

30.000.000

4

09

ONT

100

150.000.000

100.000

30.000.000

5

10

ONT

100

150.000.000

100.000

30.000.000

6

11

ONT

100

150.000.000

100.000

30.000.000

7

12

ONT

100

150.000.000

100.000

30.000.000

8

14

ONT

100

150.000.000

100.000

30.000.000

Tổng cộng

800

1.200.000.000

 

 

Bước giá tối thiểu: 5.000.000,đ (Năm triệu đồng).

2.2. Quyền sử dụng đất đối 06 lô đất tại Khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông  tỉnh Bắc Kạn.

Stt

Lô đất

Mục đích

Diện tích (m2

Giá khởi điểm (Đ)

Tiền bán hồ sơ (Đ)

Tiền đặt trước (Đ)

1

514

ODT

125,0

562.500.000

500.000

100.000.000

2

516

ODT

134,5

605.250.000

500.000

100.000.000

3

517

ODT

167,6

754.200.000

500.000

100.000.000

4

518

ODT

163,6

736.200.000

500.000

100.000.000

5

524

ODT

157,5

708.750.000

500.000

100.000.000

Tổng cộng

748,2

3.366.900.000

 

 

Bước giá tối thiểu: 10.000.000,đ (Mười triệu đồng).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản hoặc Ban QLDAĐTXD huyện Bạch Thông để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 25/6/2020 và 26/6/2020).

Địa điểm: tại Khu dân cư xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông và Khu dân cư Khuổi Nim, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông  tỉnh Bắc Kạn;

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước. (Trong giờ hành chính).

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 22/6/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/7/2020.

+ Tại Hội trường UBND huyện Bạch Thông: Từ 08 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 09/7/2020.

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 13/7/2020, 14/7/2020 đến 15 giờ 00 phútngày 15/7/2020. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản:

39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn

-     128000030856 mở tại Ngân hàng VietinBank chi nhánh Bắc Kạn      

Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không trúng đấu giá nếu không vi phạm Quy chế này sẽ được tổ chức đấu giá tài sản trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá; Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện việc mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong mọi trường hợp không hoàn trả lại. Trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được.

5. Đối tượng, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá.

5.1. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

- Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua đất xây dựng nhà ở đều được phép đăng ký tham gia đấu giá và không hạn chế số lô đất đăng ký đấu giá; một hộ gia đình chỉ được một cá nhân đại diện tham gia đấu giá. Đăng ký lô nào thì nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá lô đó, trừ những trường hợp sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c mục 5.1.

5.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, phiếu trả giá và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản (được công chứng, chứng thực) cho người khác thay mặt mình đăng ký tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Giấy Chứng minh nhân dân, (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Sổ hộ khẩu (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước (bản phô tô kèm bản gốc để đối chiếu).

5.3. Cách thức bỏ phiếu:

-  Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

- Gửi qua đường bưu chính (tính theo thời gian chuyển đến của bưu điện) gửi về địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn, tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức, thời gian và địa điểm đấu giá tài sản

- Thời gian công bố giá: Hồi 08 giờ 00 phút ngày 16/7/2020.

- Địa điểm đấu giá (Công bố giá): Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209 3875790./.

Tác giả:  Trung tâm DVĐGTS
Nguồn: 
Sign In