Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước như sau:

Xem tiếp


Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo tổ chức đấu giá tài sản thanh lý:

Xem tiếp


Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ cát sỏi Đèo Vai, xã Quảng Chu và mỏ cát sỏi Nà Mố - Tổng Cổ, xã Yên Đĩnh (nay là thị trấn Đồng Tâm), huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; Cụ thể như sau:

Xem tiếp


Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá vôi Phja Càng, xã Văn Minh, huyện Na Rì, cụ thể như sau:

Xem tiếp


Thông báo tổ chức đấu giá tài sản nhà nước thanh lý

Xem tiếp


Thông báo đấu giá tài sản

Xem tiếp


Thông báo đấu giá tài sản

Xem tiếp


Thông báo đấu giá tài sản

Xem tiếp


Thông báo đấu giá tài sản

Xem tiếp


Thông báo đấu giá tài sản

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In