Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19

( Cập nhật lúc: 26/03/2020  )

Ngày 24/03/2020, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Văn bản số 1493/UBND-NCPC về tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19, gửi các Sở, ngành: Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giao thông Vận Tải, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

   Theo đánh giá tại văn bản số 1493/UBND-NCPC thì: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong đó có các hành vi vi phạm quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực phòng chống bệnh truyền nhiễm, gây bức xúc dư luận xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công tác phòng chống dịch đang được thực hiện khẩn trương, quyết liệt hiện nay. Và căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Văn bản số 958/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 17/3/2020 của Bộ Tư pháp về tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng chống dịch Covid-19.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có dịch bệnh Covid-19, khẩn trương thực hiện một số nội dung công việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo tính răn đe; làm rõ thực trạng những vướng mắc, bất cập trong thi hành pháp luật, tìm ra nguyên nhân xẩy ra những hành vi vi phạm dưới góc độ thể chế và thực thi pháp luật:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó có dịch bệnh Covid-19 trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền về xử phạt vi phạm hành chính, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó có các vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành cách ly theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Khi xem xét vụ việc vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc trong quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu hành vi vi phạm được phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự theo quy định của Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Thứ ba, rà soát, đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xử lý các hành vi vi phạm về phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể, toàn diện nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực này./.

Tác giả:  Hòa Nguyễn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(17/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 5/03/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật(12/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính(11/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng(11/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ(11/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư(11/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia(11/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 23/2020/NĐ-CP quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông(11/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài(11/03/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP (24/02/2020)

Sign In