Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ngày 17/6/2020, Sở Tư pháp đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Xem tiếp


Ngày 12/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 57/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Theo đó, mức thu, nộp lệ phí như sau:

Xem tiếp


Ngày 12/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp. Theo đó, mức thu, nộp phí, lệ phí như sau:

Xem tiếp


Ngày 12/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 54/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Theo đó, mức thu, nộp như sau:

Xem tiếp


Ngày 05/6/2020, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 221/KH-STP về tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

Xem tiếp


Ngày 5/6/2020, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 221/KH-STP về tổ chức hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp.

Xem tiếp


Ngày 01 tháng 6 năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 49/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

Xem tiếp


Ngày 29/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Xem tiếp


Ngày 27 tháng 5 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Xem tiếp


Ngày 25/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Xem tiếp

1234567...Trang cuối
Sign In