Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2020

( Cập nhật lúc: 01/06/2020  )

Ngày 26 tháng 5 năm 2020 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh. Theo đó, cơ quan, tổ chức khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; cơ quan, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh phải nộp phí, lệ phí như sau:

Kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, nộp phí, lệ phí bằng 50% mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh (sau đây gọi là Thông tư số 214/2016/TT-BTC).

Trong thời gian hiệu lực của Thông tư này, không áp dụng mức thu phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC .

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, thực hiện nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh theo mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Các nội dung về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; kê khai thu, nộp phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định Thông tư số 214/2016/TT-BTC./.

Tác giả:  Hòa Nguyễn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Bộ Tài chính ban hành 03 Thông tư quy định giảm phí đối với một số lĩnh vực(11/05/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.(08/05/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn(08/05/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính chủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện(08/05/2020)

Nghị định số 49/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng(08/05/2020)

DANH SÁCH BỘ PHẬN/CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI THỰC HIỆN HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA(29/04/2020)

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg: Điều kiện, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19(29/04/2020)

Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức hội thảo về theo dõi thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; công chứng hợp đồng, giao dịch(16/04/2020)

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành về xử phạt vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020(16/04/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử(16/04/2020)

Sign In