Skip Ribbon Commands
Skip to main content

832809

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành...

Từ ngày 27/7/2020 đến ngày 28/7/2020, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí cho công dân cho công chức tư pháp - hộ tịch tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn...

Xem tiếp

 ‭(Hidden)‬ HomeLink ‭[7]‬

Sign In